Nidelv IL

Om Nidelv

Om Nidelv
RELATERTE NYHETER
Statutter for Hedersmerke

Besøksadresse: Tempe idrettsanlegg, Bostadvegen 15

Bankkonto: 42000768485
Org.nr: 947307576
Telefon: 918 15 273
E-post: Leder.nidelv@gmail.com
Hjemmeside: http://www.nidelv-il.no
Administrator E-post: webansvarlig.nidelv@gmail.com


Lover og policy

Nidelv IL baserer seg på følgende tre dokumenter:

  • Retningslinjer for ungdomsidrett i Nidelv IL (PDF)
    • Ble vedtatt på Idrettstinget – Norsk idretts høyeste organ, i 1999. Nidelv Idrettslag ønsker å drive sin virksomhet i tråd med disse retningslinjene, og har i dette dokumentet fremhevet de av bestemmelsene vi synes er særlig viktige. Likeså konkretisert hvordan vi mener de skal etterleves av trenere og lagledere/oppmenn i Nidelv IL.
  • Nidelv sesongvedtak (PDF)
    • Nidelv IL ønsker å fremme allsidighet blant sine utøvere. For å oppnå dette er det viktig at utøvere får frihet til å velge å delta i de grener de ønsker uten at dette fører til utestengelse fra kamper og andre aktiviteter i andre grener.
  • Lov for Nidelv IL tilpasset NIFs lovnorm (PDF)
    • Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget

Nidelv IL

Postboks 5510 Nidarvoll

7480 Trondheim

_________________________________________________

Mål for Nidelv IL:

 Allsidighet          Samhold          Glede          Utviklende

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift