Nidelv IL

Vandelsattest

Vandelsattest

I Nidelv IL er det mange frivillige som har tillitsverv overfor mindreårige. I tråd med krav fra Norges Idrettsforbund skal alle som har slike verv fremvise vandelsattest fra politiet. Les mer her: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/. Vi påpeker at dette dreier seg om en begrenset politiattest, som kun viser anmerkninger i forhold til relevante paragrafer. Det er kun overtredelser som gjør en person uegnet til tillitsverv overfor barn og unge som vil fremgå.

Hvem

Alle lagledere og trenere skal forevise attest. Attesten skal fornyes hvert 3. år.

Hvordan

Den enkelte må selv søke om attest fra politiet. Før man søker må man få en bekreftelse fra klubben på at man trenger attest. Dette får man ved å henvende seg til vandelsattestansvarlig Marius Blomli på epost: vandelsattest.nidelv@gmail.com. Vennligst oppgi følgende informasjon:

 • Fullt navn
 • Avdeling (Fotball/håndball/ski/friidrett/innebandy/vektløfting/allidrett/...)
 • Rolle (Trener/lagleder/...)
 • Personnummer (frivillig, se merknad)

Om personnummer: Personnummer regnes som sensitiv informasjon, og man bør strengt tatt være tilbakeholden med å sende slik informasjon på e-post. Derfor er dette frivillig, og bekreftelse kan utstedes uten personnummer. Men da må søkeren selv påføre personnumeret før skjemaet sendes inn. Dersom man velger å oppgi personnummer vil man få returnert et ferdig utfylt skjema som er klart til å legges ved søknaden. Verken vandelsattestansvarlig eller Nidelv IL har lov til å oppbevare personnummer, og både dokumenter og e-post-korrespondanse som inneholder nummeret skal slettes etter at skjema er utfylt og returnert.

Når man har mottatt bekreftelse på formål, kan man søke om attest. Det enkleste er å gjøre det på https://attest.politi.no/.

Etter behandling hos politiet vil man få en attest. Denne attesten skal fremvises til en av de ansvarlige personene som er oppgitt under. Vennligst bemerk at attesten kun skal forevises og sjekkes. Nidelv IL skal ikke oppbevare noen attester, dette for å slippe å ha ansvar for sikker oppbevaring av sensitive dokumenter.

Attest kan fremvises til en av følgende:

 

Navn Rolle Hvordan kontakte
Marius Blomli Vandelsattestansvarlig
Knut Sveberg Leder fotball
Marianne Hararldsvik Nestleder fotball, barnefotballansvarlig
Leif Johansen Leder håndball
Arvid Løberg Leder ski
Stein Kalstad Leder friidrett  
Hege Paulsen Leder vektløfting
 • Tilgjengelig på fellestreningene mandag, onsdag og fredag
 • Gjør en avtale på e-post: hege.p89@gmail.com
Sonja Grønås Leder innebandy  
Ingrid Nelvik Leder allidrett  

Vennligst bemerk, denne lista er ikke komplett enda. Det skal være kontaktinformasjon til minst en person fra hver avdeling.

Huskeliste ved sjekk av vandelsattest

Ved fremvisning skal den som sjekker vandelsattesteen gjøre følgende:

 1. Sjekke at attesten er utstedt til den rette person. Pass på at ingen viser en attest som gjelder for en annen.
 2. Sjekke at det står "intet å bemerke" på attesten.
 3. Notere følgende opplysninger for registrering:
  1. Navn
  2. Rolle
  3. Dato for fremvisning
  4. Hvem attesten er vist til
  5. Dato attesten er utstedt. (For å kunne vite når den må fornyes.)
 4. Overbringe informasjonen fra punkt 3 til vandelsattestansvarlig.
 5. ...

 

Nidelv IL

Postboks 5510 Nidarvoll

7480 Trondheim

_________________________________________________

Mål for Nidelv IL:

 Allsidighet          Samhold          Glede          Utviklende

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift