Nidelv IL

Hedersmerke

Hedersmerke

NORM FOR HEDERSMERKEUTVALGET VED BEHANDLING AV FORSLAG PÅ KANDIDATER:

For å bli tildelt lagets Hedersmerke, må et medlem, foruten 10 års sammenhengende medlemskap, ha oppfylt følgende fordringer:

1)      Aktiv idrett

a)       Vunnet Norsk mesterskap (hovedmesterskap).

b)      Satt Norsk rekord (senior).

c)       Vunnet Kongepokal.

d)      Oppnådd fordringene til gullmerket i Friidrett.

e)      Oppnådd fordringene til elitemerket i Vektløfting.

f)        Spilt 200 obligatoriske kamper på bestelaget i fotball, eller 200 obligatoriske kamper på bestelaget i håndball (damer, herre). Med obligatoriske kamper menes cup- og seriekamper (senior) og representasjonskamper for Krets og Forbund.

g)       Deltatt på Norsk Landslag (senior).

h)      Representert laget med heder i større nasjonale eller internasjonale konkurranser.

Forutsetningen er at disse fordringer oppnås som deltaker i en av lagets godkjente idretter.

2)      Administrativt eller annet virke for laget

a)       Innehatt tillitsverv for laget i flere år, og har skjøttet disse på en utmerket måte.

b)      Medlemmer som på annen måte har gjort et godt og fortjenstfullt arbeide for laget.

Inderbergs minnepokal:

Denne tildeles ungdom under 17 år som har gjort seg godt bemerket sportslig. Avdelingene må komme med forslag til kandidater med fødselsdato og kort omtale av idrettsprestasjoner. Forslag sendes formannen eller Hedersmerkeutvalget.

Bordfane:

Denne tildeles personer i laget som har gjort en stor innsats i løpet av året. Dette er en utmerkelse for personer som har gjort en spesiell innsats, administrativt, sportslig eller person utenfra som har tilført laget noe en setter pris på. Forslag sendes formannen eller Hedersmerkeutvalget.

Hedersmerke, minnepokal, bordfane kjøpes inn av lagets formann/kasserer.

Nidelv IL

Postboks 5510 Nidarvoll

7480 Trondheim

_________________________________________________

Mål for Nidelv IL:

 Allsidighet          Samhold          Glede          Utviklende

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift