Nidelv IL

Lover og retningslinjer

Lover og retningslinjer

Nidelv ILs verdigrunnlag baserer seg på følgende tre dokumenter (se vedlegg):

  • Retningslinjer for ungdomsidrett i Nidelv IL
    Ble vedtatt på Idrettstinget – Norsk idretts høyeste organ, i 1999. Nidelv Idrettslag ønsker å drive sin virksomhet i tråd med disse retningslinjene, og har i dette dokumentet fremhevet de av bestemmelsene vi synes er særlig viktige. Likeså konkretisert hvordan vi mener de skal etterleves av trenere og lagledere/oppmenn i Nidelv IL.
  • Nidelv sesongvedtak
    Nidelv IL ønsker å fremme allsidighet blant sine utøvere. For å oppnå dette er det viktig at utøvere får frihet til å velge å delta i de grener de ønsker uten at dette fører til utestengelse fra kamper og andre aktiviteter i andre grener.
  • Lov for Nidelv IL tilpasset NIFs lovnorm
    Idrettslaget skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og denne lovnormen. Loven skal godkjennes av idrettskretsen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettslaget må ha i sin egen lov. NIFs lov og lovnorm for idrettslag skal legges til grunn i alt lovarbeid i idrettslaget

Nidelv IL

Postboks 5510 Nidarvoll

7480 Trondheim

_________________________________________________

Mål for Nidelv IL:

 Allsidighet          Samhold          Glede          Utviklende

 

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift