Målrettede svindelforsøk mot Nidelv IL

Det har blitt oppdaget minst to forsøk på e-post-svindel direkte mot Nidelv IL. Svindelforsøkene har vært rettet mot enkeltpersoner, med troverdig avsender og på godt norsk.

Hovedstyret ber kasserere og andre medlemmer med fullmakt til å betale penger på vegne av Nidelv IL om å være på vakt.

En fellesnevner for svindelen er at e-postene tilsynelatende har vært sendt fra personer som har eller har hatt verv i Nidelv og har vært skrevet på god norsk, og dermed virker som troverdige for mottageren. Fellen er for øvrig ukomplisert, e-posten ber om at man skal overføre penger. I de avdekkede tilfellene har det vært snakk om overføringer til utlandet, men vi kan ikke være sikker på at det alltid vil være tilfelle.

Vi mistenker at en eller flere norskkyndige svindlere sitter og gjennomgår nettsider for lag og foreninger, og benytter offentlig tilgjengelig informasjon til å sette opp troverdige angrep rettet direkte mot personer med betalingsfullmakter.

De oppdagede forsøkene blir politianmeldt, men det er liten grunn til å tro at det vil stoppe svindleren fra å prøve igjen. Vi må ta for gitt at det vil komme nye forsøk. Vi henstiller til alle å merke seg at dere IKKE skal utføre betalinger til utlandet. Får dere slike forespørsler, skal de henvises videre til kasserer i hovedstyret. Bruk forøvrig sunn fornuft, betal kun regninger når dere vet hva det betales for.

Dersom noen mistenker at de kanskje har vært utsatt for svindel, ta straks kontakt med leder.hovedstyre@nidelv-il.no.

Kontingent 2019

 
Medlemskontingent 2019 Nidelv il
Medlemskontingenten skal nå være sendt ut til alle. Håper du betaler din kontingent så snart som mulig slik at vi kan opprettholde et godt tilbud for barn og unge i vårt nærmiljø. På forhånd takk !
Ubetalt beløp: 80750
Ubetalt antall: 255
Betalt beløp: 173050
Betalt antall: 477
 

SMS "Grasrotandel 947307576" til 2020


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift