Bemanning av styret i Nidelv fotball

Fotballstyret må bemannes, vi trenger hjelp fra foreldrene.

Nidelv IL består av seks avdelinger, hvorav fotballavdelingen er den største, både i antall aktive, i omfanget av aktivitet, og i omsetning. Det er fotballstyret som har ansvaret for all aktivitet i fotballavdelingen, men mye av den sportslige ledelsen er delegert til sportslig utvalg under ledelse av Geir Ronland.

Fotballstyrets viktigste oppgave er å håndtere dag-til-dag drift av avdelingen, men til dette får man mye hjelp fra Eilert Wangberg som har en liten stillingsbrøk til bruk for dette. I tillegg har fotballstyret ansvar for å foreslå budsjett og følge opp pengebruk. Dersom man ønsker å være med på å prege hvordan Nidelv fotball prioriterer og fordeler sine penger og fasiliteter, er dette styret hvor det skjer.

Etter dårlig oppslutning om valget i 2018 og på grunn av sykdom i valgperioden, har fotballstyret endt opp sterkt underbemannet. Frem mot neste fotballsesong er det helt nødvendig å bemanne styret med en bra gjeng med nye folk. Fungerende styreleder Christian Hanseth, som har steppet inn på grunn av sykdom, har sagt seg villig til å vurere å fortsette i styret, men ikke som leder.

Vanligvis er det valg på årsmøtet i februar, men i og med at vervene er så dårlig besatt i dag, er det ønskelig å få inn kandidater raskest mulig, så man får sjansen til å overføre mest mulig kunnskap.

Det er viktig at foreldrene i Nidelv merker seg at dette er viktige oppgaver som ikke løser seg selv. Det er forventet at alle lag som er forbi 8-9-årsalderen er i stand til å rekruttere en eller to foreldre til denne typen verv. Jeg vil spesielt oppfordre foreldre som ikke føler seg hjemme i trenerrollen, om å dra sin del av lasset ved å ta et styreverv.

De viktigste rollene som trenger å fylles

Leder av fotballstyret: Dette er rollen som har ansvaret og får alle spørsmålene, men det er viktig å merke seg at lederen skal delegere oppgaver, ikke gjøre alt selv. Lederen må også stille som representant for fotball i hovedstyret, som er Nidelv IL sitt ansvarlige styringsorgan.

Det forventes at lederen holder oversikt og følger opp at avdelingens aktivitet utføres noenlunde i henhold til plan og at nødvendige oppgaver blir utført. Lederen har også ansvar for å ha oversikt over avdelingens pengebruk og budsjett.

Kasserer for fotballavdelingen: Kassererens rolle består i å få avdelingens regninger betalt, og å få bilag levert til regnskapsfører sånn at man kan holde oversikt over avdelingens økonomiske situasjon.

Sekretær for fotballstyret: Fører referat, kaller inn til møter, publiserer informasjon.

Arrangementsansvarlig: Denne rollen dreier seg om å få avdelingens arrangementer til å flyte. Det dreier seg først og fremst om kioskdrift og praktisk koordinering av diverse arrangement, deriblant Nidelv Cup. Vi har allerede en kandidat som er villig til stille til denne rollen, men ikke hvis ikke de andre styrerollene er besatt.

Andre viktige oppgaver innenfor fotballavdelingen

- Nestleder av fotballstyret.
- Bidragsytere til sportslig utvalg.

Dette er også viktige oppgaver, men det er vanskelig å prioritere rekruttering til disse all den tid leder og kasserer mangler.

Kontingent 2019

 
Medlemskontingent 2019 Nidelv il
Medlemskontingenten skal nå være sendt ut til alle. Håper du betaler din kontingent så snart som mulig slik at vi kan opprettholde et godt tilbud for barn og unge i vårt nærmiljø. På forhånd takk !
Ubetalt beløp: 80750
Ubetalt antall: 255
Betalt beløp: 173050
Betalt antall: 477
 

SMS "Grasrotandel 947307576" til 2020


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift