Saksliste årsmøte fotball

                Sakliste og saksdokumenter til årsmøte


22.02.2019 Trondheim

 

Til          Medlemmer i Nidelv Idrettslag fotball

 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøtet

Det vises til innkallingen til årsmøte av 06.02.2019

Sted:                                  Tempe Klubbhus
Dato og tidspunkt:         06.03.2019

 

Sakliste

1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er)  samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsberetninger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Vedta idrettslagets budsjett.

10. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder
b) ….............................. styremedlem ……………..  Sportslig leder ,……………………………….. Kasserer og …………………………… Arrgementansvarlig
c) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d) 2 revisorer
e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett
f) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte

 

 

 

Vedlagt følger følgende dokumenter:

  • Valgkomiteens innstilling

Nestelder, Christian Hanseth

Kasserer, Marianne Haraldsvik

Sportslig leder, Geir Kristian Roland

Sekretær, Oddrun Maaø

Arr.ansvarlig Anne-Lise Wengstad

 

 

 

Vi ønsker for øvrig å minne om NIFs lov ved valg/oppnevning, ref. innkallingen til dette årsmøtet.

 

 

Med vennlig hilsen
Styret

Kontingent 2019

 
Medlemskontingent 2019 Nidelv il
Medlemskontingenten skal nå være sendt ut til alle. Håper du betaler din kontingent så snart som mulig slik at vi kan opprettholde et godt tilbud for barn og unge i vårt nærmiljø. På forhånd takk !
Ubetalt beløp: 80750
Ubetalt antall: 255
Betalt beløp: 173050
Betalt antall: 477
 

SMS "Grasrotandel 947307576" til 2020


©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift